Biểu hiện đầu tiên của khản tiếng, mất tiếng là giọng nói bị rè, khản, không trong trẻo, gây khó khăn khi giao tiếp. Vậy làm thế nào để giúp những người hay sử dụng giọng nói bớt lo lắng về khản tiếng, mất tiếng?