Khản tiếng có thể xuất hiện ở bất cứ đối tượng nào. Vì vậy, không chỉ có người lớn mới cần phòng ngừa khản tiếng mà trẻ em cũng là đối tượng cần phải lưu ý đến vấn đề này. Làm sao để phòng ngừa khản tiếng cho trẻ. Mời theo dõi trong video.