Những người nói nhiều thường rất dễ bị khản tiếng. Đây là hiện tượng giọng nói bị biến đổi âm sắc, gây ra các biểu hiện như giọng khàn khàn, thậm chí là mất tiếng. Làm sao để những người nói nhiều không bị khản tiếng? Chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn