Khản tiếng là hiện tượng xảy ra khi giọng nói của bạn bị biến đổi, âm thanh trở nên khàn đục, âm lượng giảm, nói không rõ âm, rõ tiếng, thậm chí bị mất tiếng. Những vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và việc giao tiếp của người mắc.