Hạt xơ dây thanh là tình trạng tổn thương xảy ra ở dây thanh, nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng giọng nói quá mức như nói to và nói nhiều trong thời gian dài. Vậy hạt xơ dây thanh gây ra ảnh hưởng như thế nào và khi nào bệnh trở nên nguy hiểm?