Khản tiếng (khản giọng) là sự thay đổi bất thường về giọng nói. Đây là tình trạng thường gặp kèm theo cảm giác khô và ngứa họng. Khi bị khản tiếng, giọng của bạn trở nên khàn, yếu, trầm làm cho tiếng nói của bạn không trong và mượt mà.