TS. Nguyễn Thị Vân Anh cho rằng Tiêu Khiết Thanh với thành phần chính là rẻ quạt kết hợp với nhiều thảo dược khác như bán biên liên, bồ công anh, sói rừng, tác dụng theo 2 cơ chế: Giảm triệu chứng và đi sâu vào căn nguyên tình trạng khàn tiếng tái phát.