Khản tiếng, nói nhanh mệt do u xơ dây thanh, từng khiến bác Hoàng mất ăn, mất ngủ. Thế nhưng, bác đã cải thiện được nhờ tin dùng đúng sản phẩm. Để biết rõ hơn mời bạn theo dõi trong video.