Khi thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ nóng hoặc lạnh đột ngột, vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn, gây nhiều khó khăn trong giao tiếp hàng ngày. Vậy khản tiếng, mất tiếng là tình trạng như thế nào?