Thời gian gần đây, khàn tiếng có chiều hướng gia tăng, thậm chí có người còn bị mất tiếng đến mức không nói được. Khi thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ nóng hoặc lạnh đột ngột, vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy khàn tiếng, mất tiếng là gì?