Khản tiếng, mất tiếng là các triệu chứng rất dễ gặp và thường dẫn đến tâm lý chủ quan của người mắc. Khản tiếng, mất tiếng kéo dài có tiến triển thành ung thư thanh quản không? Để được giải đáp thắc mắc mời xem trong video.