Tình trạng đau rát họng hay viêm, sưng họng, khản tiếng gây phiền phức khi ăn uống, khi nuốt mà còn làm cho bạn gặp khó khăn trong giao tiếp.Để có câu trả lời cho vấn đề này, mời xem trong video.