Khản tiếng không chỉ ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp, làm giảm hiệu quả công việc, nó còn là biểu hiện của một số bệnh lý tại chỗ hoặc bệnh toàn thân khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi trong video.