Khản tiếng là hiện tượng giọng nói bị biến đổi, âm thanh trở nên khàn đục, âm lượng giảm, không rõ âm, rõ vần, rõ tiếng, thậm chí nói không thành tiếng. Để tìm hiểu thêm về tình trạng khản tiếng, hãy nghe chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn.