Khản tiếng là tình trạng thay đổi âm sắc giọng nói làm cho người bệnh mất tiếng, nói không được, hụt hơi, nhanh mệt, thậm chí mất hẳn giọng nói. Đây cũng là triệu chứng thường bắt nguồn từ các vấn đề liên quan đến dây thanh âm.