Mổ tuyến giáp tuy chỉ là phẫu thuật đơn giản nhưng nó vẫn có khả năng để lại biến chứng. Điển hình trong số đó phải kể đến khản tiếng. Vậy khắc phục tình trạng khản tiếng sau khi phẫu thuật tuyến giáp bằng Tiêu Khiết Thanh có được không?