Hỗ trợ điều trị viêm họng, khản tiếng, mất tiếng hiệu quả, giúp giọng nói trong sáng hơn.