Khản tiếng kéo dài, nói chuyện hụt hơi, giọng nói bị thay đổi âm sắc là tình trạng rất thường gặp ở bất cứ đối tượng nào. Vậy trường hợp hay bị khản tiếng và hụt hơi phải làm sao để cải thiện?