Ho, khản tiếng có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong số đó có nguyên nhân do nằm điều hòa. Vậy sử dụng Tiêu Khiết Thanh trong trường hợp này được không. Mời bạn theo dõi trong video