Hạt xơ dây thanh quản (u xơ thanh quản) là sự xuất hiện của các hạt xơ nhỏ ở cả 2 bên dây thanh, các hạt xơ này là có chân rộng, xu hướng mọc đối xứng với nhau. Vậy bị hạt xơ dây thanh tái phát dùng sản phẩm thảo dược Tiêu Khiết Thanh được không?