Hạt xơ dây thanh quản thực chất là hạt lành tính xuất hiện khi nói nhiều, nói quá mức. Hạt xơ khiến 2 dây thanh không khít, tiếng nói phát ra kèm nhiều hơi, khản đặc. Vậy hạt xơ dây thanh quản ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe người bệnh?