Nhiều người thường có thói quen sử dụng kháng sinh điều trị khản tiếng. Tuy nhiên, ít người biết rằng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến khản tiếng, nếu là do virus thì việc sử dụng kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng. TS. Nguyễn Thị Vân Anh giải đáp.