Thực tế có nhiều người rất dễ bị khản tiếng. Vậy điều này là do nguyên nhân nào? Có phải chỉ đơn giản là do sức đề kháng của họ yếu hay đó dấu hiệu của việc bị viêm thanh quản. Chuyên gia Nguyễn Ngọc Phấn tư vấn.