Khàn tiếng là tình trạng thay đổi âm sắc giọng nói làm cho người bệnh mất tiếng, nói không được, hụt hơi, nhanh mệt, thậm chí mất hẳn giọng nói. Hiện nay có rất nhiều phương pháp cải thiện khản tiếng, mất tiếng. Nhiều trường hợp bị khản tiếng kéo dài.