Chị Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1966 ở Ninh Bình - SĐT: 0906.228.233 đã từng có những tháng ngày khủng hoảng vì căn bệnh viêm thanh quản, khiến chị thường xuyên khản tiếng, thậm chí như người câm. Nhưng nhờ Tiêu Khiết Thanh, chị đã khỏi bệnh sau 2 tháng.