Không ít người gặp tình trạng khàn tiếng kéo dài và chỉ sau một thời gian rất ngắn đi khám thì mới phát hiện ra mình bị ung thư thanh quản. Điều này khiến cho nhiều người lo lắng liệu có phải ung thư thanh quản thường diễn tiến trong thời gian ngắn.