Tình trạng khản tiếng do viêm thanh quản gây cho cô Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1966 ở số nhà 406, phố Thống Nhất, thị trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình nhiều khó khăn. Nhưng nhờ cách này, cô đã cải thiện được. Xem chia sẻ của cô TẠI ĐÂY!