Khản tiếng, mất tiếng là vấn đề sức khỏe gây nhiều lo lắng cho chúng ta hiện nay. Bởi nó vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, vừa làm giảm chất lượng cuộc sống đáng kể. Vậy có cách nào giúp người bệnh giảm bớt khản tiếng, mất tiếng không?