Bị khản tiếng do viêm thanh quản từ năm 2014, chú Trương Thanh Khiết (sinh năm 1962, tại Long Xuyên, An Giang) gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình giao tiếp. Mặc dù, đã tìm đến nhiều địa chỉ khám chữa nhưng tình trạng khản tiếng, hụt hơi vẫn đeo bám.