Để chẩn đoán cho người bị khản tiếng, cần theo dõi chất lượng giọng nói đầu tiên sau đó tiến hành nội soi dây thanh, kiểm tra thanh quản từ đó sẽ có hướng điều trị đúng. PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh tư vấn qua video.