Chăm sóc cho trẻ bị viêm amidan như thế nào là hợp lý? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Hoàng Văn Huấn trong nội dung video.