Từ xa xưa, trong dân gian đã lưu truyền về tác dụng hiệu quả của cây rẻ quạt trong điều trị viêm thanh quản cũng như các bệnh lý về đường hô hấp.