Hiện nay, có một sản phẩm giúp cải thiện khản tiếng, mất tiếng đã có mặt trên trường nhiều năm, đang được chuyên gia đánh giá cao là sử dụng sản phẩm chứa thành phần chính từ cây rẻ quạt. Vậy cây rẻ quạt có tác dụng như thế nào với người bị khản tiếng?