Ông Trương Thanh Khiết (An Giang) bị khàn tiếng, mất tiếng do bệnh viêm thanh quản. Nói về tình trạng này, ông kể: "Trước đây tôi làm việc trong bộ phận kinh doanh, gặp gỡ khách hàng nhiều và cũng phải uống rượu, bia nhiều. Đến năm 2014, tôi bị khàn tiếng.