Sau khi sử dụng sản phẩm, bác Hộ đã tự tin tham gia cuộc thi tiếng hát- Điều mà bác không bao giờ ngờ tới do triệu chứng khản tiếng đã lâu của mình.