Ho quá mức sẽ trở thành một trạng thái bất lợi cho cơ thể và buộc bệnh nhi phải được sử dụng các biện pháp can thiệp cần thiết. Vậy cách trị ho cho trẻ tại nhà là như thế nào? PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh tư vấn.