Phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả đối với bệnh nhân bị hạt xơ dây thanh. Tuy nhiên, ở người sử dụng giọng nói nhiều thì cách hạn chế khản tiếng tái phát sau phẫu thuật như thế nào?