Những người làm công việc thường xuyên phải sử dụng giọng nói như giáo viên, nhân viên tư vấn, bán hàng... sẽ rất dễ bị khản tiếng, mất tiếng. Vậy đâu là cách chữa khản tiếng, mất tiếng cho những đối tượng này hiệu quả? HPGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh tư vấn.