Khàn tiếng, mất tiếng là hệ quả của tình trạng hệ thống hô hấp bị viêm nhiễm và suy yếu. Tình trạng này gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt và công việc cho người mắc. Vậy các biện pháp phòng ngừa khàn tiếng, mất tiếng là gì?