Viêm thanh quản là tình trạng dây thanh âm bị sưng, dẫn đến khản tiếng hoặc mất giọng. Vậy bị viêm thanh quản phải làm sao? Có dùng Tiêu Khiết Thanh được không?