Viêm thanh quản là tình trạng dây thanh âm bị sưng, dẫn đến khản tiếng hoặc mất giọng. Vậy bị viêm thanh quản dùng Tiêu Khiết Thanh hỗ trợ điều trị có được không? TS Hoàng Văn Huấn tư vấn.