Có rất nhiều người mỗi khi thời tiết thay đổi là bị tái phát bệnh viêm amidan khiến họng đau, cổ rát, khản tiếng. Tình trạng này dùng Tiêu Khiết Thanh có tốt không? Mời xem thêm trong video!