Khàn tiếng là tình trạng thường gặp, thường mắc phải khi thời tiết thay đổi hoặc khi nói quá nhiều, tình trạng này không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại làm cản trở khả năng giao tiếp. Có nhiều phương pháp điều trị khàn tiếng như sử dụng thuốc tây y, đông