Theo các chuyên gia, hò hét hay sử dụng giọng nói nhiều với cường độ lớn trong thời gian dài sẽ kích thích dây thanh quá mức. Vậy để biết bị khản tiếng mất giọng phải làm sao để lấy lại giọng nói, mời xem trong video.