Chị Vũ Thị Tuyết Băng (42 tuổi), là giáo viên tiếng Anh tại trường THCS thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tây Ninh bị khản tiếng trầm trọng đến độ tưởng ung thư thanh quản, phải nghỉ dạy.