Khản tiếng là tình trạng tổn thương ở thanh quản. Vậy bị khản tiếng kéo dài phải làm sao? Dùng Tiêu Khiết Thanh hỗ trợ cải thiện có được không và nên dùng bao lâu để có hiệu quả?