Khản tiếng thường xuyên xảy ra ở nhiều người hiện nay. Do đó, nhiều người cũng thường chủ quan khi gặp phải tình trạng này.Nhưng nếu khản tiếng kéo dài thì cần đặc biệt lưu ý, bởi đó có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm. Mời xem trong video.