Khản tiếng kéo dài, nói chuyện hụt hơi, giọng nói bị thay đổi âm sắc là tình trạng rất thường gặp ở bất cứ đối tượng nào. Vậy để biết bị khản tiếng, hụt hơi và nuốt vướng có nguy hiểm không? Nên điều trị như thế nào?