Khản tiếng, mất tiếng không chỉ gây khó khăn trong giao tiếp mà còn ảnh hưởng đến chất lượng công việc và cuộc sống hàng ngày. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi trong video.