Những người phải nói nhiều, nói lớn, nói liên tục rất dễ dẫn đến tình trạng làm tổn thương dây thanh, điển hình là hạt xơ thanh quản. Vậy, làm sao để điều trị khi bị hạt xơ thanh quản? TS Hoàng Văn Huấn tư vấn.